Üyelik Girişi
Hava Durumu
Anlık
Yarın
26° 24° 20°

 

Sponsor

Pınarbaşı Kuyumculuk (0242) 247 71 94 CEP : 0507 342 1684

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.60955.6320
Euro6.42716.4528
Pınarbaşı Kuyumculuk Etkinlikleri
Lavanta Davetiye
Köy Yerleşik Alan Sınırı

KÖYE EV YAPMA KOŞULLARI NELERDİR?

            Bir köye ev yapma koşulları arsanın “Köy Yerleşik Alanı” içerisinde veya dışarısında olması ile farklılaşmaktadır. 

Her iki alanda da 3194 sayılı İmar Yasası’na bağlı olarak çıkartılan “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir. 

            Söz konusu yönetmeliğe göre;

 Eğer arsa, “Köy Yerleşik Alanı” içerisindeyse; 

 • Köy yerleşik alanlarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köy odası, köy camii ve benzeri köy ortak yapıları inşaat ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve Köy ihtiyar heyetinden izin alınması şarttır.

 • Yukarıdaki sayılan yapılar dışındaki ruhsata tabi yapılara inşaat ve yapı kullanma izni, Valiliklerce verilir.

 • Köy ve mezarlıkların yerleşik alanları içinde yapılacak ifraz işlemlerinde, parsel genişlikleri (10.00)m 'den parsel derinlikleri de (20.00)m. den az olamaz.

 • İfraz suretiyle meydana gelecek yol, otopark, yeşil alan gibi yerle düzenleme ortaklık payı köy tüzel kişiliği adına bedelsiz terkedilir. Bu oran parselin %35 inden fazla olamaz.

 • Bina cephe ve istikametlerinin, köy mevcut teşekkülü esas alınarak tayin ve tesbitine Köy İhtiyar Heyeti yetkilidir.

 • İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz.

 • Köy ve mezarların yerleşik alanlarında taban alanı kat sayısı (müştemilat da dahil) % 50’yi geçemez.

Eğer arsa Köy yerleşim alanı içerisinde değilse; 

 • TAKS: %5   (Taban Alanı Katsayısı-Bir yapının parsel tabanında kapsadığı inşaat alanın parsel alanına oranı.)
 • Maksimum inşaat alanı 250 m2.
 • H: 6.50 m. (Yükseklik)
 • Parselin Kadastral yola cephesi olması gerekir.
 • Eğer parsel çok büyük olduğunda çeşitli nedenlerden dolayı ifraz söz konusu ise, ifrazlardan (bölünme) sonra elde edilecek her parsel 5000 m2’den küçük olamaz. Bu parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan veya var olan bir yola, yapılan ifrazdan sonra en az 25 m. cephesi bulunması zorunludur.
 • İmar durumu almak için, Tapu veya tapu yerine geçecek belge ve Röperli kroki ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne başvurmak gerekmektedir. Alınacak imar durumu doğrultusunda hazırlanacak proje ile yine Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne başvurularak ruhsat almak mümkündür. Arsa, köy yerleşik alanı dışında olduğunda muhtardan izin almak söz konusu değildir.

Köy yerleşik alan sınırı nedir? Nasıl çalışılır?

MEVZUAT,

3194 Sayılı İmar Kanununa ait  “Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4/4 ve 43.maddeleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 31.10.1986 tarih, 23202 sayılı genelgesi ile Çevre ve Orman Bakanlığınca Onanlı 1/100.000 ölçekli Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi, Çevre Düzeni Planına ait “Plan Uygulama Hükümlerinin” 4.12. maddeleri.    

TANIMI:

3194 Sayılı İmar Kanununa ait Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4/4 maddesinde;

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca (5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında, İl Genel Meclisince karar alınmaktadır.) karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarı olarak tanımlanmıştır.

KÖY VE MEZRALARIN YERLEŞİK ALANLARINDA UYGULANACAK ESASLAR:

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 43. Maddesinde;

“Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarının tespiti, valiliklerce birisi harita mühendisi olmak üzere en az üç kişilik bir komisyon tarafından 1:1000, 1:2000 veya 1:5000 ölçekli halihazır haritalar veya kadastro paftaları üzerine yapılır, il idare kurulunca (5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında, İl Genel Meclisince karar alınmaktadır.) onaylanır. 

Aynı köyün mülki sınırları içinde kalmakla birlikte köy yerleşik alanı ile civarının dışında kalan mezralarda mevcut köy ortak yapıları yok ise yerleşik alan ve civarı tespiti yapılamaz.

Köy ortak yapılarının bulunduğu mezralarda ise, yerleşik alan ve civarı tespiti, köy yerleşik alan ve civarının tespiti ile ilgili usullere uyulmak koşuluyla yapılır.

 Köy ve mezralar ile civarının yerleşik alan tespiti bir defaya mahsus olmak üzere yapılır, bu sınırlar genişletilemez ve genişletilmesine dönük olarak birleştirilemez.” Hükmüne göre köy yerleşik alan tespitleri yapılmalıdır. 

DİĞER HUSUSLAR;

1-Geçmiş yıllarda 1/25000 ölçekli paftalar üzerine veya kroki düzenlenerek tespiti yapılan köy yerleşik alanları günümüz şartlarında kadastral paftalara aktarılırken, daha önce tutanakla belirlenen yapılar tek tek tespit edilerek kadastral paftaya aktarılmalıdır.

2-Köy Yerleşik Alan çalışmalarında tespit edilen yapıların 10.Kasım.1985 tarihinden önce yapılmış yapılar veya yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olan yapılar olmalıdır.

3-Köy yerleşik alanı tespitinde yapıları birleştiren ve biribirini takip eden hattın gergin olmasına dikkat edilmelidir.

4-Tutanakta belirtilen yapılar arası mesafe mümkünse 200.m’yi geçmemelidir.

5-Köy yerleşik alan sınırının İl Genel Meclisince onanmasına ilişkin genelgeye buradan ulaşabilirsiniz...   

 

 

 

KÖY YERLEŞİK ALAN TESPİTİNDE DÜZENLENEN TUTANAK ÖRNEĞİ

 TUTANAK

  ……….. İlçesi, …………Köyünün yerleşik alan tespitinde aşağıda pafta ve parsel ile malikleri belirtilen evlerin 10.Kasım l985 yılından önce yapılmış Köy nüfusuna kayıtlı sürekli oturanlara ait mevzuat hükümlerine uygun binalar olduğunu beyan  ederiz.                                                                                                              

SIRA NO;                  PAFTA NO ;          ADA;      PARSEL NO;           MALİKLERİ ;   -    

1-                  2-       3-       4-          

BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Veya

İL ÖZEL İDARESİNDEN  

Teknik ekibin adı- soyadı - ünvanı - imzası

KÖY İHTİYAR HEYETİ

            …….    ………..                    ……..      ………..                           ………         …………..                    Aza                                     Aza                                                 Muhtar 

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
7756 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret5485503738
Saat

KARDEŞ KÖYLERİMİZ

Güzelsu

Çaltılıçukur

Taşlıca

Akseki

Zengile

ANTALYA DSİ SPOR VOLEYBOL

Site Yöneticileri :

Mustafa GÖKSOY 

Selim Çancı

 

Kaynaklar